JEUGD IN ONDERZOEK

U bent op 12 mei 2020 van harte welkom op het congres Jeugd in Onderzoek. Het is dé ontmoetingsplek voor iedereen die op enige manier betrokken is bij onderzoek in de jeugd- en onderwijssector. Jeugdhulpverleners, beleidsmedewerkers en wetenschappers inspireren elkaar door kennis en ervaringen uit te wisselen. Waarom? Om de ondersteuning aan jeugd en ouders nog beter te maken.

Doel van Jeugd in Onderzoek

Het doel van het congres is kennisuitwisseling, prikkelen van duurzame kennisontwikkeling en het stimuleren van het gebruik van kennis door professionals, gemeenten, onderwijs en opleidingen. Zodat ouders en jeugd daarvan profiteren. De meerwaarde zit vooral in het verbinden van kennis uit onderzoek, de professionele praktijk en de ervaring van cliënten. Inspiratie komt uit onderlinge interactie en het netwerken tussen betrokkenen in het jeugddomein.

 

Nieuwe partners

Met elkaar willen we het complete jeugd- en onderwijsveld bestrijken en dat veld wordt steeds completer vertegenwoordigd. Zo sluiten vanaf dit jaar ook het Landelijk Kenniscentrum LVB en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie zich aan bij de organiserende partijen.